Zašto je Creative Genius tako genijalan? 22.09.2017. – Napisano u: Creative Genius

Kako se igra ova igra? ← pročitajte Krenimo od činjenica. Slede dva odlomka iz tekstova koji daju neke odgovore na pitanje iz naslova. „Naučnici koji proučavaju razvoj nervnog sistema a posebno razvoj govora otkrili su koliko je veliko stimulativno značenje funkcije ruke. Dokazali su da nivo razvoja dečijeg govora zavisi od stepena spretnosti finih pokreta prstiju ruku. Danas sa sigurnošću znamo da kada razvoj fine motorike zaostaje, zaostaje i razvoj govora, mada opšta motorika može…

Nastavi sa čitanjem