Politika privatnosti

Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, imejl adresi, kontakt telefonu i adresi prebivališta. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u bilo koje svrhe za koje niste dali saglasnost.